Administratorem danych osobowych jest:

Żłobek Miejski nr 1
ul. Dekutowskiego 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8151108
kom. 699887718
e-mail: zlobek1@oswiata.tarnobrzeg.pl

Inspektorem Danych osobowych jest:

Przemysław Rękas
tel. 15 8181510
e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl