I.   liczy 15 dzieci w wieku od 5 m-ca do 12 m-ca
II.   liczy 20 dzieci w wieku od 13 m-ca do 20 m-ca
III.   liczy 22 dzieci w wieku od 21 m-ca do 28 m-ca
IV.   liczy 23 dzieci w wieku od 29 m-ca do 36 m-ca