Zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 dokonywane są w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
Rodzice wypełniają dostępną poniżej Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1.
Następnym etapem będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej miedzy rodzicami a dyrektorem.